Havacılık sektörü 1980’li yıllardan itibaren hızlı bir gelişim süreci göstermektedir. Bu gelişmelerin yansımaları ülkemizde de görülmüş, yolcu sayılarında inanılmaz artışlar yaşanmış ve buna paralel olarak yeni havalimanları inşa edilmiştir.

 

Tüm bu gelişmelerle birlikte yeni havayolları iş modelleri, yeni havalimanı işletme modelleri ve sektördeki ulaşım hizmetlerini destekleyen yan sektörlerle beraber havacılık önemli bir sektör haline gelmiştir.

 

Havacılık sektörü; ileri teknoloji, iyi tasarlanmış özellikli altyapı, nitelikli ve eğitimli İŞGÜCÜ gerektiren dinamik bir sektördür.

 

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesinde yetkin kurumlardan birisi de Türkiye’de Havacılık teması ile kurulmuş ilk üniversite olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’dir. Havacılık Sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve eğitimli yöneticiler yetiştirmek üzere kurulmuş olan Havacılık Yönetimi Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitim programları bulunmaktadır. Lisans eğitimi, havacılığın dili olan, İngilizce ile yapılmaktadır. Havacılık Yönetimi Anabilim dalında ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki Yüksek Lisans programı yer almaktadır.

 

Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı; havacılık sektörü ile bağlantılı olan kamu kuruluşları, havayolu işletmeleri, havalimanı işletmeleri, genel havacılık kuruluşları ve yer hizmetleri kuruluşlarında istihdam edilecek nitelikli çağdaş ve güncel bilgilerle donanımlı, uluslararası normlarda yetkin yüksek lisans derecesine sahip mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca, Yüksek Lisans derecesine sahip çağdaş bilim insanlarımızın çalışmalarını ilerletip bu alanda akademik kariyer yapmalarına da imkan sağlanmaktadır.